DEBAT 4. BİLİM ŞENLİĞİ 3-4 Mayıs 2013 (Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi)
2855 Kere Okundu

DEBAT 4. BİLİM ŞENLİĞİ BİLİMSEL PROGRAM

Cumartesi 4 Mayıs 2013

16:15/17:00 – Beden ve Ruh (Uzm. Dr. Agah AYDIN)

Cuma

09:00/09:30 – Yaka kartlarının dağıtımı

09:30/10:30 – Açılış konuşmaları

10:30/10:45 – Kahve Arası

10:45/11:30 – Davranışların Gen Haritalanması Yoluyla Çözümlemeleri (??)

11:30/11:45 – Beynin Büyülü Oyunu; Sinestezi (Öğrenci Sunumu)

11:45/12:00 – Yürüyen Ceset Sendromu (Öğrenci Sunumu)

12:00/12:15 – Dürtü Kontrol Bozuklukları (Öğrenci Sunumu)

12:15/12:30 – Kahve Arası

12:30/12:45 – Nöropsikiyatrik Kliniklerin Patofizyolojisine Genel Bir Bakış (Öğrenci Sunumu)

12:45/13:30 – Non-epileptik Psikojenik Nöbetler (Prof. Dr. Tunç ALKIN, 9 Eylül Üni. Psikiyatri A.D./Prof. Dr. Barış BAKLAN, 9 Eylül Üni. Nöroloji A.D.)

13:30/14:30 – Yemek Arası

14:30/17:00 – Workshop;

-    LGBT Üyeleri ile İnteraktif Söyleşi (Oturum Başkanı Doç. Dr. Ayşe Devrim BAŞTERZİ, Mersin Üni. Psikiyatri A.D.)

-    Sinema Gösterimi ve Psikolojik Çözümlemesi (Charlie’nin Çikolata Fabrikası – Doç. Dr. Halis ULAŞ, 9 Eylül Üni. Psikiyatri A.D.)

-    Biyografik Psikodrama (Virginia WOOLF – Doç. Dr. Levent METE??)

Cumartesi

09:30/10:15 – Benliğimizin Moleküler Şifreleri; Biyolojik Psikiyatri (Prof. Dr. Ali Saffet GÖNÜL, Ege Üni. Psikiyatri A.D.)

10:15/10:30 – Aşk, Madalyonun Öteki Yüzü (Öğrenci Sunumu)

10:30/10:45 – Kahve Arası

10:45/11:30 – Hastaneden Topluma; Sosyal Psikiyatri (Doç. Dr. Burhanettin KAYA, Gazi Üni. Psikiyatri A.D.)

11:30/11:45 – Saldırganlık ve Kültür Değişkenlerinin Rolü (Öğrenci Sunumu)

11:45/12:00 – Hekime Şiddet, Şiddetin Doğallaşması Süreci (Öğrenci Sunumu)

12:00/13:00 – Yemek Arası

13:00/13:45 – Bilişsel Model (Prof. Dr. Can CİMİLLİ, 9 Eylül Üni. Psikiyatri A.D.)

13:45/14:00 – Davranışsal Kuram (Öğrenci Sunumu)

14:00/14:15 – Kahve Arası

14:15/15:00 – Freudien Çerçevede Psikanalitik Açıdan Kişilik (Prof. Dr. Doğan ŞAHİN, İstanbul Üni. Psikiyatri A.D.)

15:00/15:15 – Freud’un Psikoseksüel Gelişim Kuramı (Öğrenci Sunumu)

15:15/15:30 – Fallik Dönemde Ebeveynlerin Kazandığı Yeni Kimlikler, Oedipus/Electra Sendromları (Öğrenci Sunumu)

15:30/15:45 – Derinlik Psikolojisinin Diğer İki Ayağı; Adler ve Jung (Öğrenci Sunumu)

15:45/16:00 – Kahve Arası

16:00/16:15 – Somatoform Bozukluklar (Öğrenci Sunumu)

16:15/17:00 – Beden ve Ruh (Uzm. Dr. Agah AYDIN)

17:00/17:15 – Kahve Arası

17:15/17:30 – Sunum ve Poster Ödülleri

17:30/18:00 – Kapanış