Destekleyici Psikoterapi Eğitimi – İzmir -I-
3978 Kere Okundu

Ekran Resmi 2019-08-14 15.59.31

     DESTEKLEYİCİ PSİKOTERAPİ EĞİTİMİ

Destekleyici Psikoterapi Eğitimi üç modülden oluşmaktadır:

 • Psianalize giriş ve psikodinamik kuramlar eğitimi (70 saat, İzmir, Kasım 2019 – Mart 2020).
 • Klinik eğitim (70 saat, İzmir, tarihleri daha sonra açıklanacak)
 • Süpervizyon (140 saat, İzmir, tarihleri daha sonra açıklanacak).

EĞİTİME KATILIM KOŞULLARI ve GENEL ÇERÇEVE

 • I. Modüle katılacaklarda aşağıdaki koşullar aranacaktır:

Klinik psikolog, uzman psikolog, psikolog, psikoloji lisans denkliği olan veya klinik psikoloji yüksek lisansı olan PDR mezunu, erişkin psikiyatrisi, çocuk ve ergen psikiyatrisi uzmanı ya da bu uzmanlık alanlarında asistan olmak. İlk modül için psikoloji ve PDR öğrencileri ve PDR mezunlarının başvuruları da değerlendirmeye alınacaktır.

 • Eğitim sonunda katılımcılara, yazılı sınav uygulanacak ve sınav sonuçlarına göre katılım belgesi verilecektir.
 • Eğitim ayda bir kez olmak üzere Cumartesi ve Pazar günleri saat 10:00 -18:00 saatleri arasında yapılacaktır. Eğitim ücreti aylık 550 TL + KDV (%18) olmak üzere toplam 2750 TL + KDV’dir. Kontenjan 40 kişiyle sınırlıdır. Son başvuru tarihi 30 Eylül 2019’dur.
 • Eğitime başvuru mail yolu ile yapılacaktır. Başvuru formu, katılımcıların öncelikle ikinci maddede belirtilen özellikleri karşılaması kaydıyla, aşağıda verilen mail adresine gönderilecektir. Lütfen başvuru formu ve daha geniş bilgi için mobiusegitim@gmail.com adresine yazınız veya Uzman Psikolog Nilda Kapçı’yı arayınız (0546 449 49 00).
 • Eğitim Dr. Agah Aydın, Dr. E. Onur Özalmete ve Dr. Altan Eşsizoğlu tarafından verilecektir.

Twitter adresi: @egitimmobius

                          

DERS PROGRAMI

I.MODÜL: PSİKANALİZE GİRİŞ ve PSİKODİNAMİK KURAMLAR

1) 16 Kasım Cumartesi (7 saat) – 17 Kasım Pazar 2019 (7 saat)

Giriş – Dr. Altan Eşsizoğlu

Sigmund Freud ve Psikanalizin Kuruluşu I ve II – Dr. E. Onur Özalmete

            Tartışmacılar: Dr. Altan Eşsizoğlu, Dr. Agah Aydın

2) 21 Aralık Cumartesi (7 saat) – 22 Aralık Pazar 2019 (7 saat)

Sigmund Freud ve Psikanalizin Kuruluşu III – Dr. Dr. Altan Eşsizoğlu

            Tartışmacılar: E. Onur Özalmete, Dr. Agah Aydın

Ego Psikolojisi – Anna Freud, Heinz Hartman – Dr. Altan Eşsizoğlu

3) 18 Ocak Cumartesi (7 saat) – 19 Ocak Pazar 2020 (7 saat)

Nesne İlişkileri Kuramı – Melanie Klein – Dr. Agah Aydın

Bağlanma Kuramı – John Bowlby, Peter Fonagy – Dr. Altan Eşsizoğlu

4) 22 Şubat Cumartesi (7 saat) – 23 Şubat Pazar 2020 (7 saat)

Ego Psikolojik Nesne İlişkileri Kuramı – Otto Kernberg – Dr. Agah Aydın

Kendilik Psikolojisi – Heinz Kohut – Dr. E. Onur Özalmete

5) 21 Mart Cumartesi (7 saat) – 22 Mart Pazar 2020 (7 saat)

Lacancı Kuram – Jacques Lacan – Dr. Agah Aydın

              Tartışmacılar: Dr. Altan Eşsizoğlu, Dr. E. Onur Özalmete

                                                        

II. MODÜL: KLİNİK EĞİTİM (70 saat) *

 • Ruhsal Tanı
 • Vaka Formülasyonu
 • Psikodinamik Psikoterapiler
 • Destekleyici Psikoterapi

EĞİTİME KATILIM KOŞULLARI ve GENEL ÇERÇEVE

 • Klinik eğitim 70 saat kuramsal eğitimden oluşmaktadır.
 • Klinik eğitime katılacaklarda aşağıdaki koşullar aranacaktır:
  • Klinik psikolog, uzman psikolog, psikolog, psikoloji lisans denkliği olan veya klinik psikoloji yüksek lisansı olan PDR mezunu, erişkin psikiyatrisi, çocuk ve ergen psikiyatrisi uzmanı ya da bu uzmanlık alanlarında asistan olmak.
  • İlk modül olan psikanalize giriş ve psikodinamik kuramlar eğitiminden sonra yapılacak sınavdan geçer not almak.
  • İlk modül olan psikanalize giriş ve psikodinamik kuramlar eğitiminden sonra yapılacak mülakattan geçer not almak.
 • Eğitim sonunda katılımcılara, yazılı sınav uygulanacak ve sınav sonuçlarına göre katılım belgesi verilecektir.
 • Eğitim ayda bir kez olmak üzere, 5 ay boyunca, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10:00 -18:00 saatleri arasında yapılacaktır.
 • Eğitim ücreti aylık 600 TL + KDV (%18) olmak üzere toplam 3000 TL + KDV’dir.
 • Eğitim tarihleri ayrıca ilan edilecektir.
 • Eğitim Dr. Agah Aydın, Dr. E. Onur Özalmete ve Dr. Altan Eşsizoğlu tarafından verilecektir.

 

III. MODÜL: SÜPERVİZYON (140 Saat)

EĞİTİME KATILIM KOŞULLARI ve GENEL ÇERÇEVE

 • Süpervizyon 140 saattir ve grup süpervizyonu şeklinde yapılacaktır.
 • Süpervizyona katılacaklarda aşağıdaki koşullar aranacaktır:
  • Klinik psikolog, uzman psikolog, psikolog, psikoloji lisans denkliği olan veya klinik psikoloji yüksek lisansı olan PDR mezunu, erişkin psikiyatrisi, çocuk ve ergen psikiyatrisi uzmanı ya da bu uzmanlık alanlarında asistan olmak.
  • İkinci modül olan klinik eğitimden sonra yapılacak sınavdan geçer not almak.
 • Eğitim sonunda, en az bir vakasını tamamlamış ve vaka formülasyonunu gerçekleştirmiş katılımcılara katılım belgesi verilecektir.
 • Eğitim ayda bir kez olmak üzere, 10 ay boyunca, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10:00 -18:00 saatleri arasında yapılacaktır.
 • Eğitim ücreti aylık 650 TL + KDV (%18) olmak üzere toplam 6500 TL + KDV’dir.
 • Eğitim tarihleri ayrıca ilan edilecektir.
 • Eğitim Dr. Agah Aydın, Dr. E. Onur Özalmete ve Dr. Altan Eşsizoğlu tarafından verilecektir.