Destekleyici Psikoterapi Eğitimi – İzmir -I-
1089 Kere Okundu

Ekran Resmi 2019-08-14 15.59.31

PSİKANALİZE GİRİŞ ve PSİKODİNAMİK KURAMLAR EĞİTİMİ
Kasım 2019 – Mart 2020
Volley Otel – Alsancak / İzmir
.
.
.
.
.

I- KURAMSAL EĞİTİM (70 saat)

1- Giriş

2- Psikanalitik Düşünce (okullar, kuramlar)

• Sigmund Freud ve Psikanalizin Kuruluşu

• Nesne İlişkileri Kuramı – Melanie Klein

• Ego Psikolojisi – Anna Freud, Heinz Hartman

• Ego Psikolojik Nesne İlişkileri Kuramı – Otto Kernberg

• Bağlanma Kuramı – John Bowlby, Peter Fonagy

• Kendilik Psikolojisi – Heinz Kohut

• Lacancı kuram – Jacques Lacan

EĞİTİME KATILIM KOŞULLARI ve GENEL ÇERÇEVE

• Psikodinamik kuramlar eğitimi 70 saat kuramsal eğitimden oluşmaktadır.

• Psikodinamik kuramlar eğitimine katılacaklarda aşağıdaki koşullar aranacaktır:

o Klinik psikolog, uzman psikolog, psikolog, psikoloji lisans denkliği olan veya klinik psikoloji yüksek lisansı olan PDR mezunu, erişkin psikiyatrisi, çocuk ve ergen psikiyatrisi uzmanı ya da bu uzmanlık alanlarında asistan olmak.

• Eğitim sonunda katılımcılara, yazılı sınav uygulanacak ve sınav sonuçlarına göre katılım belgesi verilecektir.

• Eğitim ayda bir kez olmak üzere Cumartesi ve Pazar günleri saat 10:00 -18:00 saatleri arasında yapılacaktır.

• Kontenjan 40 kişiyle sınırlıdır.

• Eğitim ücreti aylık 550 TL + KDV (%18) olmak üzere toplam 2750 TL + KDV’dir.

• Eğitim tarihleri ayrıca ilan edilecektir.

• Son başvuru tarihi 30 Eylül 2019’dur.

• Eğitime başvuru mail yolu ile yapılacaktır. Başvuru formu, katılımcıların öncelikle ikinci maddede belirtilen özellikleri karşılaması kaydıyla, aşağıda verilen mail adresine gönderilecektir.

• Lütfen başvuru formu ve daha geniş bilgi için mobiusegitim@gmail.com adresine yazınız veya Uzman Psikolog Nilda Kapçı’yı arayınız (0546 449 49 00). Telefon ile iletişim kurmak isteyenlerin 19 Ağustos 2019 tarihi itibariyle aramaları gerekmektedir.

• Eğitim Dr. Agah Aydın, Dr. E. Onur Özalmete ve Dr. Altan Eşsizoğlu tarafından verilecektir.

NOT:

*Eğitim üç modülden oluşmaktadır:
1- Psianalize giriş ve psikodinamik kuramlar eğitimi (70 saat, İzmir, Kasım 2019 – Mart 2020).
2- Klinik eğitim (70 saat, İzmir, tarihleri daha sonra açıklanacak).
3- Süpervizyon (140 saat, İzmir, tarihleri daha sonra açıklanacak).

**İlk modül için psikoloji ve PDR öğrencileri ve PDR mezunlarının başvuruları da değerlendirmeye alınacaktır.