Yaşlılık
7617 Kere Okundu

YAŞLILIK!

Üç gün önce benim kuşak ve öncesinden arkadaşlar (35-70 yaş arası) bir vesileyle toplandık, sohbet ediyorduk: birçok defa olduğu gibi laf dönüp dolanıp zamane gençliğine geldi ve onların bizim gibi olmadıkları, her şeyden habersiz cahil, sorumsuz hatta ahlaksız olduklarında fikir birliğine varıldı. Sohbet gençleri ve zamanımızı hedef alan nefret tiratlarına, bizim grup da adı konmamış bir “salyalılar kulubü”ne dönüştü.
Gençlerin geleceğin teminatı olduğu gibi klişelerle süren konuşmalar da az değildi hani!

Aralarından biri “okullar geleceğin serasıdır ama bizim serada yetişen bugünkü gençler bu ülkenin içine sıçacak arkadaş” deyince utanmazlığa şaştım kaldım. Sanki gelecek kuşaklara milyarlarca dolar borç bırakan, ekolojik dengeyi alt üst eden, her gün iki kadının namus cinayetine kurban gittiği, ensestin ayyuka çıktığı, yüz binlerce insanın katledildiği, onlarca doktorun cahilce nedenlerle şiddete maruz kaldığı, on dört kişiye bir kitabın düştüğü (Japonya’da bir kişiye yılda on iki kitap düşüyor) bu ülkenin/kuşağın adamları masadakiler değil de daha doğmamış çocuklardı! Evet doğruydu gençler geleceğin teminatı, Reinhard Kahl’ın dediği gibi de okullar “geleceğin seraları”dır… Ancak seranın ısı ayarlayıcıları şu sıralar akıllarını oynatmışa benziyor (DT).

Lafı uzatıp canlarınızı sıkmayayım;
Söylenenlere biraz dikkat edilince, anlaşılıyordu ki eskiye göre insan bedeninin daha özgür olması, kendi gençliklerinde bu özgürlüğü kaçıran yaşlı beyinlerde bir haset duygusunun hasıl olmasına neden olmuştu…

Bir yanıyla da iktidarı kaybetmenin/kaybetme korkusunun bunaltısı ve bununla başa çıkabilmek için ahlaki önermeler getirerek gençleri zapturapt altına alma hevesiydi.

Yaşlılık zurnanın son deliği olarak melodiye olgunluk kazandırmanın keyfini çıkarmak yerine, yerli yersiz zortlayıp gençlerin ritmine sıçmak değildir.

Son söz olarak diyeceğim odur ki; Ey “şövenist erkek” (masadakilerin hepsi erkekti), insan soyunun devamından dem vurup duruyorsun, bakalım genç kadınlar senden hamile kalmak istiyor mu?

2011, Agah AYDIN

Karikatür: