ÖZGEÇMİŞ

Agâh Aydın | Dr., Psikiyatrist, Psikoterapist

 

 

 

 

 

 

 

 

Özgeçmiş | Biography

İstanbul | Agâh Aydın

————————————————————————-

 

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezun oldum.

Trakya Üniversitesi Biyokimya Ana Bilim Dalı’nda  ve Trakya Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı’nda birer yıl araştırma görevlisi olarak çalıştım.

Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastenesi‘nden  depresyon ve psikozun kişilikle ilişkileri hakkında “Akut ve geçici psikozları olan olgular ile psikotik özellikli depresyonu olan olguların kişilik bozuklukları açısından karşılaştırılması” adlı tez çalışması ile mezun oldum.
Türkiye Psikiyatri Derneği’nin Mart 2011 – Eylül 2013 tarihleri arasında kuramsal ve uygulamalı Destekleyici Psikoterapi eğitimlerini tamamladım ve halen destekleyici psikoterapi uygulayıcısı ve eğiticisi olarak çalışmaktayım.

2009-2011 yılları arasında 2 yıl süreyle Türkiye Psikiyatri Derneği “Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği” ve “Bilimsel Toplantılar Düzenleme Ve Yürütme Kurulu Üyeliği” yaptım. Bu süre zarfında TPD’nin düzenlediği ulusal çapta 6 kongrede düzenleme kurulu üyesi olarak görev alırken, Dünya Psikiyatri Derneği ve TPD işbirliği ile düzenlenen World Psychiatric Association Thematic Conference bilimsel komite üyeliği yaptım. Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD), Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği (CETAD), Türk Nöropsikiyatri Derneği (TND) ve Türk Tabipleri Birliği üyesiyim.

Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastenesi 4.Psikiyatri Kliniği’nde çalışırken  serbest hekim olarak çalışmak üzere 2011 yılında görevinden ayrıldım ve halen İstanbul’da serbest hekim olarak kendi muayenehanemde çalışmaktayım.

Çeşitli yayınlarda (Psikeart, Psikesinema, Akıl Defteri, Mesele, Denizyıldızı, Dünden Bugünden Edebiyat Dergisi) öyküleri ve denemelerim  yayımlandı.

***

————————–

   ⇒TWİTTER

————————–

   ⇒YOUTUBE

—————————

    ⇒FACEBOOK

—————————

   ⇒İNSTAGRAM

—————————-