ÖZGEÇMİŞ

Agâh Aydın | Dr., Psikiyatrist, Psikoterapist

 

 

 

 

 

 

 

 

Özgeçmiş | Biography

İstanbul | Agâh Aydın

————————————————————————-

1989 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde tıp eğitimine başladım ve Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastenesi‘nden  depresyon ve psikozun kişilikle ilişkileri hakkında “Akut ve geçici psikozları olan olgular ile psikotik özellikli depresyonu olan olguların kişilik bozuklukları açısından karşılaştırılması” adlı tez çalışması ile mezun oldum.

Trakya Üniversitesi Biyokimya Ana Bilim Dalı’nda  ve  Trakya Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı’nda birer yıl araştırma görevlisi olarak çalıştım.

Türkiye Psikiyatri Derneği’nin Mart 2011 – Eylül 2013 tarihleri arasında kuramsal ve uygulamalı Destekleyici Psikoterapi eğitimlerini tamamladım ve halen destekleyici psikoterapi uygulayıcısı ve eğiticisi olarak çalışmaktayım.

Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastenesi 4.Psikiyatri Kliniği’nde çalışırken  serbest hekim olarak çalışmak üzere 2011 yılında görevimden ayrıldım.

Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD), Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği (CETAD), Türk Nöropsikiyatri Derneği (TND) ve Türk Tabipleri Birliği üyesiyim.

2009-2011 yılları arasında 2 yıl süreyle Türkiye Psikiyatri Derneği “Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği” ve “Bilimsel Toplantılar Düzenleme Yürütme Kurulu Üyeliği” yaptım. Bu süre zarfında TPD’nin düzenlediği ulusal çapta 6 kongrede düzenleme kurulu üyesi olarak görev alırken, Dünya Psikiyatri Derneği ve TPD işbirliği ile düzenlenen World Psychiatric Association Thematic Conference bilimsel komite üyelerindendim.

Çeşitli yayınlarda (Psikeart, Psikesinema, Akıl Defteri, Mesele, Denizyıldızı, Dünden Bugünden Edebiyat Dergisi) öykülerim ve denemelerim  yayımlandı.

***

————————–

   ⇒TWİTTER

————————–

   ⇒YOUTUBE

—————————

    ⇒FACEBOOK

—————————

   ⇒İNSTAGRAM

—————————-